• VEELGESTELDE VRAGEN

  WINDpostcoderoos: Collectief lokaal investeren in een zichtbaar duurzaam project

Veelgestelde Vragen

Over de Volksmolen

Hoe is mijn elektriciteitsprijs opgebouwd?

De elektriciteitsprijs is per kWh opgebouwd uit drie delen: de leveringsprijs, de energiebelasting en de opslag duurzame energie.

Stel u betaalt afgerond 22 eurocent per kWh voor uw elektriciteit:

 • De leveringsprijs bedraagt dan 6,88 eurocent;
 • De reguliere energiebelasting bedraagt in 2020 11,82 eurocent ;
 • De opslag duurzame energie bedraag 3,3 eurocent.

Verdien ik mijn inleg wel terug?

Ja.

Onderstaand een rekenvoorbeeld voor zowel het hybride-model als het investeringsmode!

Stel uw huishouden verbruikt op jaarbasis gemiddeld 4.000 kilowattuur (16 windkavels á 250 kWh). Wij raden aan om voor ongeveer 80% van uw verbruik deel te nemen in windkavels omdat uw energieverbruik elk jaar kan verschillen. In dit voorbeeld van 4.000 kWh komt dit neer op 3.200 kWh (0,8 x 4.000) dit staat afgerond naar boven gelijk aan 13 windkavels (13 x 250 = 3.250 kWh).

Hybride-model:

 • Eenmalige inlegkosten van 13 kavels * € 99 per stuk, is totaal : € 1.287;
 • Per kavel betaald u per jaar € 18,90 contributie, voor 13 kavels is dat totaal € 245,7;
 • Per kavel krijgt u op uw energienota per jaar € 29,55 voordeel (250 x 11,82 eurocent) op uw energiebelasting;
 • Het resultaat is: € 29,55 belastingvoordeel – € 18,90 contributie = € 10,65 voordeel per kavel per jaar, bij 13 kavels is dat € 138,45 per jaar;
 • U ontvangt 15 jaar lang het bovenstaande voordeel, dat is totaal bij 13 kavels € 2.076,75;
 • Na 9,3 jaar heeft u de eenmalige investering € 1.287,- terug verdiend. 1.287 / 138,45 = 9,3 jaar.
 • Na 15 jaar heeft u een netto voordeel van € 2.076,75 – € 1.287,- = € 789,75

Investeringsmodel:

 • Uw investeert voor 100% vooraf, dat komt in dit geval neer op een investering van € 310 per kavel, voor 13 kavels is dat totaal € 4.030,-
 • Per kavel betaald u per jaar geen contributiekosten.
 • Per kavel krijgt u op uw energienota per jaar € 29,55 voordeel op uw energiebelasting;
 • Het resultaat is: € 29,55 belastingvoordeel – € 0 contributie = € 29,55 voordeel per kavel per jaar, bij 13 kavels is dat € 384,15 per jaar.
 • U ontvangt 15 jaar lang het bovenstaande voordeel, dat is totaal bij 13 kavels € 5.762,25
 • Na 10, 5 jaar heeft u de eenmalige investering € 4.030,- terug verdiend. € 4.030,- / 384,15 = 10,5
 • Uw totale voordeel na 15 jaar min de investering bedraagt; € 5.762,825 – € 4.030,- = € 1.732,25

Staat mijn jaarlijkse korting vast?

De wet zegt dat er een korting op de energiebelasting wordt gegeven ‘tot nihil’ en verder dat deze korting niet wordt aangepast gedurende de looptijd van 15 jaar.
De korting ‘tot nihil’ is een korting van 100% van de energiebelasting en dat staat voor 15 jaar vast. Dat wil dus zeggen dat de exacte korting uitgedrukt in geld volledig meebeweegt met de energiebelasting. Dit betekent dat als de energiebelasting hoger wordt, uw korting ook hoger wordt. Wordt de energiebelasting verlaagd, dan is ook uw korting lager.
De trend van de energiebelasting is dat deze elk jaar iets verhoogd wordt, maar deze kan ook naar beneden worden bijgesteld door de overheid. Gelukkig voor ons is het komende beleid wel zeer gericht op duurzaamheid en decentralisatie als we de eerste plannen mogen geloven.

Daarnaast is uw jaarlijkse korting  afhankelijk van de productie van de windturbine. Uw windkavel is gebaseerd op een totale opbrengst van bijvoorbeeld 175.000 kWh per jaar. Hierin is een veiligheidsmarge mee genomen voor het geval de wind een jaar minder is dan de verwachting. Het kan dus ook zijn dat er een overproductie is. Als er een overproductie is van 10%, betekent dit een korting op de energiebelasting over 110% van uw inleg.

In het rekenvoorbeeld van een inleg van 1.000 kWh betekent dat dus een korting van 1.100 kWh x 11,82 cent = €130,02 korting dat jaar in plaats van €119,30.

Hoe verloopt de verrekening van de korting op de energiebelasting?

De korting op de energiebelasting wordt jaarlijks in mindering gebracht op uw energierekening. Alle energieleveranciers zijn hiertoe verplicht door de belastingdienst.
De coöperatie geeft jaarlijks de deelnemers door aan de belastingdienst en geeft daarbij aan bij welke energieleverancier zij zijn aangesloten.
De belastingdienst zorgt er vervolgens voor dat de energiebelasting ook daadwerkelijk door de energieleveranciers wordt afgetrokken van de betreffende rekeningen.

Wat zijn de belangrijkste risico’s die ik loop bij deelname?

 1. Minder opbrengsten vanuit de wind

De windgegevens zijn gebaseerd op langjarige gemiddelden van de RVO. Daarnaast hebben wij een veiligheidsmarge opgenomen van 8% tussen de uit te geven windkavels en de geschatte opbrengsten (170.000 kWh/jaar tov 185.000 kWh/jaar).

 1. Minder verbruik in de toekomst bij coöperatieleden

Wij adviseren om ongeveer 80% van uw totale verbruik te investeren in windkavels omdat u alleen belasting terug kunt krijgen over stroom die u ook echt gebruikt. De algehele verwachting is overigens dat het gebruik van stroom in de toekomst omhoog gaat, terwijl het verbruik van gas zal dalen.

3. De hoogte van de energiebelasting kan fluctueren

Bij deelname aan een postcoderoos-project als de Volksmolen wordt u 15 jaar lang vrijgesteld van energiebelasting over elektriciteit. De hoogte van de energiebelasting over elektriciteit kan echter wel jaarlijks fluctueren. Op het moment dat de belasting stijgt, ontvangt u per verbruikte kWh dus meer vrijstelling. Op het moment dat de belasting daalt, zal de vrijstelling per verbruikte kWh dus lager zijn.

Waarom is het lokale aspect zo belangrijk?

Een van de uitgangspunten van de postcoderoos-regeling, en dus ook van de Volksmolen, is dat iedere deelnemer zelf lokaal stroom kan opwekken. Bij het realiseren van een postcoderoos project is het participeren van de lokale huishoudens en bedrijven van essentieel belang. Via deze regeling wordt er gezorgd dat het voordeel van duurzame energie beland bij de direct omwonenden. Een win-win situatie!

Met welke energieleveranciers werkt de Volksmolen samen?

De Volksmolen werkt samen met o.a. energieleverancier Greenchoice en Om Nieuwe Energie.

Het is overigens ook mogelijk deel te nemen wanneer u klant bent van een andere energieleverancier. Hieronder een lijst van energieleveranciers welke de Volksmolen ook ondersteunen. Staat uw energieleverancier hier niet bij? Neem dan even contact op met info@volksmolen.nl. Dan gaan wij voor u na bij uw energieleverancier of men uw deelname aan de Volksmolen toch ondersteunt

 • om | nieuwe energie
 • Pure Energie
 • Qurrent
 • Eneco
 • Huismerk Energie
 • Anode
 • Delta
 • Greenchoice
 • Essent
 • Energie Direct
 • NLD
 • NLE
 • Servicehouse
 • Budget Energie
 • Engie
 • Nuon
 • DE Unie
 • E-on
 • Leon Zeewolde
 • Main Energie
 • Favor
 • HVC Energie

Wat is de drijfveer van de initiatiefnemers?

Na succesvolle collectieve zonnestroomprojecten hebben initiatiefnemers WES en Greenchoice en Om Nieuwe Energie het idee van de Volksmolen ontwikkeld. Eigen, lokaal opgewekte windstroom bereikbaar maken voor iedereen. Onze drive komt voort uit onze visie dat het anders kan en ook zou moeten. De trend naar collectief financieren en participeren, verzekeren, zorg verlenen of stroom opwekken is onomkeerbaar en past in de huidige tijdgeest. Samen wind opwekken is volstrekt logisch, aangezien het individueel vaak technisch of economisch minder optimaal is.

Voor deelnemers

Welke energieleveranciers ondersteunen de postcoderoosregeling?

Ook indien u geen klant bent van Greenchoice of Om Nieuwe Energie is het mogelijk om deel te nemen aan onze projecten. Wij willen juist zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen zelf stroom op te wekken.

Volledige medewerking
Uit het contact met de energieleveranciers bleek dat in ieder geval de volgende leveranciers de regeling ondersteunen (in willekeurige volgorde):

 • om | nieuwe energie
 • Pure Energie
 • Qurrent
 • Eneco
 • Huismerk Energie
 • Anode
 • Delta
 • Greenchoice
 • Essent
 • Energie Direct
 • NLD
 • NLE
 • Servicehouse
 • Budget Energie
 • Engie
 • Nuon
 • DE Unie
 • E-on
 • Leon Zeewolde
 • Main Energie
 • Favor
 • HVC Energie

Wat doet de coöperatie met mijn periodieke bijdrage, de contributiekosten?

Met de periodieke bijdrage worden periodieke bedragen betaald. Bijvoorbeeld de transportkosten, administratiekosten, onderhoudskosten en verzekeringskosten.

Op welk moment moet ik mijn inleg afdragen?

Zodra u zich inschrijft en akkoord gaat met de ledenovereenkomst, ontvangt u een deelnamebevestiging. Indien u voor 15 jaar de inleg afkoopt dient u de betaling te voldoen op het moment dat de coöperatie de windmolen gaat aanschaffen. Kiest u voor een jaarlijkse inleg, dan betaald u 1 keer per jaar op een nader vast te leggen moment. Dit is afhankelijk van het moment waarop de windmolen geïnstalleerd wordt.

Wat doet de coöperatie met mijn inleg?

De coöperatie gebruikt het geld van de inleg voor de realisatie van de windturbine en zorgt gedurende de looptijd van het project voor de operatie (jaarlijks onderhoud, verzekeringen) van de turbine.

Ik heb ook al eigen opwekking van elektriciteit met bijvoorbeeld zonnepanelen, hoe bepaal ik de grootte van mijn windkavel?

Een voorbeeld: ik heb een huishouden bestaande uit 4 personen met een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 4.000 kWh per jaar. De zonnepanelen op mijn dak leveren ca. 2.100 kWh per jaar. Hoe bepaalt ik de grootte van mijn windkavel?

U krijgt nooit meer voordeel uit de regeling verlaagd tarief dan dat u daadwerkelijk aan elektriciteit inkoopt. Bij een verbruik van 4.000 kWh per jaar en een eigen productie van 2.100 kWh per jaar, is het verstandig om deelnemen in de Volksmolen voor maximaal 1.900 kWh. Wij adviseren om voor ongeveer 80% deel te nemen van de in dit voorbeeld genoemde 1.900 kWh, dit komt neer op 1.540 kWh (6 windkavels van 250 kWh, totaal 1.500 kWh).

Kan ik jaarlijks windkavels bijkopen?

Nee, de windkavels worden in principe alleen verstrekt bij aanmelding voor het project.  Het bijkopen van windkavels is alleen mogelijk wanneer bijvoorbeeld een medecoöperatielid besluit zijn of haar windkavels aan te bieden of als er nog kavels beschikbaar zijn doordat deze in de aanloopfase naar het project niet zijn verkocht. Voor de mogelijkheden kunt u het beste even contact opnemen met info@volksmolen.nl

Hoe wordt de opbrengst van de stroom met mij verrekend?

De opgewekte stroom wordt op basis van de door u ingelegde windkavel(s) verrekend middels een korting op de energiebelasting. Heeft u ingelegd voor totaal 1.000 kWh, dan betaalt u over deze 1.000 kWh geen energiebelasting. Deze verrekening vindt plaats via uw jaarlijkse energie afrekening.

Hoeveel bedraagt de korting op de Energiebelasting?

De korting op de energiebelasting bedraagt sinds 1 januari 2020 11,82 cent/kWh. Deze korting wordt door het energiebedrijf verrekend op uw jaarafrekening. De hoogte van de korting hangt af van de hoogte van uw deelname. Uw deelname mag niet hoger zijn dan uw werkelijke verbruik en is gemaximeerd tot 10.000 kilowattuur op jaarbasis. De hoogte van de korting/vrijstelling per kWh kan jaarlijks fluctueren en hangt dus af van de daadwerkelijke hoogte van de energiebelasting over elektriciteit.

Zijn er nog overige kosten naast de inleg?

Er zijn geen overige kosten bij deelname in de coöperatie.

Wat gebeurt er met mijn windkavel(s) als ik verhuis?

Wanneer u verhuist naar een woning binnen het postcoderoos gebied kunt u uw windkavel(s) meenemen naar uw nieuwe adres. Zorg er wel voor dat de nieuwe adresgegevens bij ons bekend zijn.

Wanneer u verhuist naar een woning buiten het postcoderoos gebied, vervalt het recht op belastingkorting. U bent dan genoodzaakt om uw oude woning inclusief windkavel(s) te verkopen of de windkavel(s) te verkopen aan een koper die woonachtig is binnen het gebied van de postcoderoos. Ook kunt u de kavels altijd nog terug verkopen aan de coöperatie voor een jaarlijks vastgesteld bedrag.

Kan ik mijn lidmaatschap gedurende de looptijd van het project beëindigen?

Opzeggen kan onder bepaalde voorwaarden. Voor de exacte werking verwijzen we naar de ledenovereenkomst die wordt toegezonden wanneer je de windkavels via de website reserveert. Hierin wordt aangegeven hoe de windkavel kunnen worden aangeboden aan de coöperatie tegen een vooraf vastgestelde terugneemprijs. Het bestuur van de coöperatie bepaalt jaarlijks de in het volgende kalenderjaar geldende terugneemprijs van de windkavels.In geval van overlijden zijn de kavels overdraagbaar aan erfgenamen als die binnen het postcodegebied wonen. In elk ander geval geldt dat de kavels terug verkocht kunnen worden aan de coöperatie.

Wat gebeurt er na 15 jaar, als de looptijd van het project is verstreken?

De looptijd van alle Postcoderoos regeling bedraagt 15 jaar. De technische levensduur van de windturbine bedraagt echter minstens 20 jaar. Het is dus heel goed mogelijk dat de windturbine na de looptijd van het project gewoon doorgaat met produceren. Na 15 jaar zal er in de algemene ledenvergadering een besluit genomen worden over de verdere exploitatie van de windturbine.

Hoe kan ik helpen om de werving van deelnemers voor de Volksmolen tot een succes te maken?

U helpt ons deelnemers te werven door het project aan te bevelen, te steunen en verder te delen met uw contacten bijvoorbeeld via social media.
Ook positieve mond-op-mond reclame is zeer gewenst!

Hoe bepaal ik de grootte van mijn windkavel?

De grootte van uw windkavel is allereerst afhankelijk van wat u wilt en kunt investeren. U kunt al een windkavel kopen vanaf (en per) 250 kWh tot een maximum van 10.000 kWh.

Voor iedere ingelegde kWh wordt u jaarlijkse vrijgesteld van energiebelasting. In 2020 bedraagt deze vrijstelling 11,82 cent per kWh. Dit betekent dus dat hoe groter uw windkavel is, hoe hoger uw jaarlijkse korting is (en hoe lager dus uw energierekening)!

Het is wel belangrijk dat de grootte van uw windkavel past binnen uw jaarlijkse gebruik. Wij raden dan ook aan om uw windkavel niet groter te laten zijn dan 80% van uw verbruik.

Heb ik niet al korting op mijn energiebelasting?

Ja, dat klopt. Uw energierekening is opgebouwd uit een vast deel en een variabel deel. In beide delen zit een kopje ‘energiebelasting’. De korting op de energiebelasting in het vaste deel krijgt iedereen met een electriciteits-aansluiting (deze is vaak per dag aangegeven). De energiebelasting in het variabele deel is (in 2020) de 11,82 cent/kWh en dat is de energiebelasting die via de postcoderoos regeling gekort kan worden.

Over de coöperaties

Welke rechtsvorm wordt toegepast?

Per WINDpostcoderoos project wordt een coöperatieve vereniging opgericht voor haar leden. De rechtsvorm Coöperatie U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid) past het beste bij de activiteiten van de WINDpostcoderoos en voor de bescherming van haar leden. Alle deelnemers hebben hierdoor even veel te zeggen binnen de coöperatie en het beschermt de deelnemers tegen aansprakelijkheid.

Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de coöperatie?

Het bestuur van de coöperatie ziet toe op een juiste uitvoering van de werkzaamheden zoals die door de onderaannemers worden uitgevoerd. Het gaat om beheer en onderhoud, administratie, financieel beheer en, niet onbelangrijk, de communicatie met de deelnemers. Naast de wind turbine eigenaren kunnen bijvoorbeeld ook afgevaardigden van energiebedrijven en/of (deel)gemeentes zitting nemen in het bestuur van de coöperatie.

Kan ik zitting nemen in een coöperatie bestuur?

U kunt, als participant, zitting nemen in het coöperatiebestuur. Naast mede eigenaar bent u dan ook medebestuurder van de coöperatie.