• In zes stappen “De Windpostcoderoos” aanpak nader bekeken

  WINDpostcoderoos: Collectief lokaal investeren in een zichtbaar duurzaam project

Stap 1

Maak kennis met de Volksmolen

Het initiatief

Na succesvolle collectieve zonnestroomprojecten hebben initiatiefnemers Wind Energy Solutions (WES), Greenchoice en Om Bieuwe Energie het concept Volksmolen ontwikkeld. Eigen, lokaal opgewekte windenergie bereikbaar maken voor iedereen.

WES en Greenchoice zijn al jarenlang actief in de duurzame energiesector. Als ontwikkelaar en producent van middelgrote windturbines en als duurzame energie leverancier zijn stilstaande windturbines ons een ‘doorn in het oog’. Met de nieuwe regeling verlaagd tarief zagen wij al in 2015 kansen voor de postcoderoos.

Wat is de Volksmolen?

Het uitgangspunt van de Volksmolen is dat iedere deelnemer zelf lokaal stroom kan gaan opwekken. Huishoudens én bedrijven binnen een afgebakend postcoderoos gebied kunnen mede eigenaar worden van een windturbine. Zij worden mede-eigenaar, ontvangen binnen de looptijd hun inleg terug en genieten gedurende de looptijd een verlaagd tarief voor inkoop elektriciteit. Dit resulteert in een aantrekkelijk rendement over de inleg.

“Zo dragen zij zorgeloos een steentje bij aan een duurzame leefomgeving!”

Stap 2

Hoe werkt de Postcoderoos?

Regeling verlaagd tarief

In 2013 is het Energie Akkoord vastgesteld. Een van de regelingen in dit akkoord is de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ (http://www.hieropgewekt.nl/kennis/verlaagd-tarief/de-regeling-het-kort). Deze ‘Regeling Verlaagd Tarief’ stimuleert lokale opwekking van duurzame energie. Bewoners in een bepaald gebied mogen samen groene energie opwekken en genieten van een verlaagd tarief aan energie belasting. De postcoderoos wordt al sinds 2013 in Nederland ingezet bij grotere zonne-energie projecten. Sinds 1 januari 2016 is de regeling verruimd waardoor deze regeling zeer interessant is geworden voor de vernieuwing van o.a. Lagerwey / WES windturbines.

Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties in aanmerking voor een korting op de REB (Regulier Energie Belasting). Dit betreft de ‘Regeling Verlaagd Tarief’. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers (tot 10.000kWh) die samen eigenaar zijn van een duurzame productie-installatie in de buurt, en die woonachtig zijn in de viercijferige postcode waar de installatie is gevestigd, of in de daaraan grenzende postcodegebieden.

Stap 3

Hoe ziet uw huidige energierekening er uit?

Jaarafrekening

Eén keer per jaar krijgt u een jaarafrekening van uw energieleverancier. Op uw jaarafrekening staat vermeld hoeveel elektriciteit u in een jaar verbruikt heeft.

Als u niet precies weet wat uw energieverbruik is, kunt u ook de tabel hieronder gebruiken (bron: milieucentraal). Daarin staat op basis van het aantal personen, wat het gemiddelde stroomverbruik per jaar is.  Aan de hand van uw jaarlijks gemiddelde stroomgebruik  kunt u bepalen voor hoeveel kWh u wilt deelnemen in een van de Volksmolen projecten.

Gemiddeld verbruik aan elektriciteit (bron: milieucentraal)

1 persoons huishouden: 2.240 kWh

2 persoons huishouden: 2.920 kWh

3 persoons huishouden: 3.420 kWh

4 persoons huishouden: 3.920 kWh

5 persoons huishouden:  4.420 kWh

Let op u kunt alleen deelnemen voor het aantal kWh dat u daadwerkelijk op jaarbasis verbruikt.

 

U heeft al eigen opwekking met bijvoorbeeld zonnepanelen, wat nu?

Stel u bent een huishouden bestaande uit 4 personen met een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 3.920 kWh per jaar. De zonnepanelen op uw dak leveren bijvoorbeeld 2.220 kWh per jaar.

Hoe bepaalt u uw deelname in de Volksmolen?

U krijgt nooit meer voordeel uit de regeling verlaagd tarief dan dat u daadwerkelijk aan elektriciteit inkoopt. Bij een verbruik van 3.920 kWh per jaar en een eigen produktie van 2.220 kWh per jaar, kunt u deelnemen in de Volksmolen voor maximaal 1.700 kWh.

Wilt u een advies op maat? Stuur ons dan een ingevuld contactformulier.

Stap 4

Wat levert het me op?

Stel uw huishouden verbruikt op jaarbasis gemiddeld 4.000 kilowattuur (16 windkavels á 250 kWh). Wij raden aan om voor ongeveer 80% van uw verbruik deel te nemen in windkavels omdat uw energieverbruik elk jaar kan verschillen. In dit voorbeeld van 4.000 kWh komt dit neer op 3.200 kWh (0,8 x 4.000) dit staat afgerond naar boven gelijk aan 13 windkavels (13 x 250 = 3.250 kWh).

Wanneer u besluit deel te nemen aan het Volksmolen-project door middel van het hybride-model komt dat op het volgende neer:

 • Eenmalige inlegkosten van 13 kavels * € 99 per stuk, is totaal : € 1.287;
 • Per kavel betaalt u per jaar € 18,90 contributie, voor 13 kavels is dat totaal € 245,7;
 • Per kavel krijgt u op uw energienota per jaar € 29,83 voordeel op uw energiebelasting;
 • Het resultaat is: € 29,83 belastingvoordeel – € 18,90 contributie = € 10,93 voordeel per kavel per jaar, bij 13 kavels is dat € 142,09 per jaar.
 • U ontvangt 15 jaar lang het bovenstaande voordeel, dat is totaal bij 13 kavels € 2.131,35;
 • Uw totale voordeel na 15 jaar min de investering bedraagt; € 2.481,45 – € 1.287,- = € 844,35
 • Wanneer u besluit deel te nemen aan het Volksmolen-project door middel van het investerings-model komt dat op het volgende neer:
  • Uw investeert voor 100% vooraf, dat komt in dit geval neer op een investering van € 310 per kavel, voor 13 kavels is dat totaal € 4.030,-
  • Per kavel betaald u per jaar geen contributiekosten.
  • Per kavel krijgt u op uw energienota per jaar € 29,83 voordeel op uw energiebelasting;
  • Het resultaat is: € 29,83 belastingvoordeel – € 0 contributie = € 29,83 voordeel per kavel per jaar, bij 13 kavels is dat € 387,79 per jaar.
  • U ontvangt 15 jaar lang het bovenstaande voordeel, dat is totaal bij 13 kavels € 5.816,85
  • Uw totale voordeel na 15 jaar min de investering bedraagt; € 5.816,85 – € 4.030,- = € 1.786,85

Randvoorwaarden:

 • Max. aantal kWh per huishouden / coöperatie lid is 10.000 kWh per jaar 

Stap 5

Wat moet ik nog meer weten?

Heeft u interesse in deelname? Vul dan het interesse formulier in. Na ontvangst nemen wij contact met u op.

Heeft u nog aanvullende vragen? Lees de veelgestelde vragen (FAQ, frequently asked questions). Hier vind u vele vragen en antwoorden op eerder gestelde vragen.

Heeft u nog steeds vragen? Stuur ons uw vraag via het contactformulier of mail naar info@volksmolen.nl.

Wij beantwoorden graag uw vraag!

Stap 6

Meld u nu aan!

Alle stappen doorlopen, klaar om samen met uw dorpsgenoten duurzame energie te produceren en zelf het voordeel te genieten? Vul het interesse formulier in en start met besparen.

Wij stellen op het prijs als u ook uw motivatie voor deelname invult. Tevens vernemen wij graag of u een positie binnen het coöperatie bestuur wenst.